Miljö & Värden

Ren miljö och rent samvete

Vår miljöpolicy lyder:

MediaGraphic fungerar som totalleverantör inom grafisk bransch. Vi strävar efter att ständigt minska miljöpåverkan från våra tjänster och produkter. Detta gör vi genom att:

  • Varje år sätta upp miljömål som leder till minskad miljöpåverkan
  • Säkerställa en hög miljömedvetenhet hos vår personal
  • Försöka minska resursförbrukningen, t.ex. genom att erbjuda Print On Demand-lösningar
  • I första hand anlita leverantörer som har ett aktivt miljöarbete
  • Se det som en självklarhet att uppfylla miljölagstiftningen och andra krav som kan kopplas till våra miljöaspekter