Våra ”Gyllene Regler”

 print1aKunden

 • Är meningen med hela vår verksamhet och står därför alltid i fokus.
 • Skall känna sig välkommen i alla sammanhang.
 • Skall mötas av lyhördhet, ödmjukhet, värme och respekt.
 • Skall få sina förväntningar och önskemål uppfyllda.
 • Skall bemötas professionellt och med kompetens.
 • Skall uppleva oss kundorienterade i fråga om tillgänglighet, information och service.
 • Skall genom vår uppmärksamhet, lyhördhet och ärlighet vara förvissad om att han/hon får vad man beställer.

Medarbetaren

 • Behandlar jag såsom jag själv vill bli behandlad.
 • Ger jag stöd och uppmuntran, vilket är viktigt för att vi skall känna arbetsglädje.
 • Ger jag den information man behöver för att kunna göra sitt bästa.
 • Hämtar jag information ifrån för att kunna göra mitt bästa.
 • Är lika viktiga som jag själv eftersom vi skall kunna fungera som ett lag.
 • Är och skall vara olika för att få ihop det bästa laget.

Leverantören

 • Skall vi sträva efter att ha långsiktiga relationer med.
 • Skall leva upp till våra krav på kvalité och miljö.
 • Bemöts med affärsmässighet och ödmjukhet.
 • Skall känna till vår verksamhet.
 • Skall hålla vad som utlovas.

Ryktet

 • Har vi alla ansvar för vilket innebär lojalitet mot vårt företag.
 • Skall förknippas med ord som professionalism, kompetens, affärsmässighet och lyhördhet.

Ekonomin

 • Skall präglas av sunda affärsprinciper och skapa god lönsamhet.
 • Innebär också att jag hushållar med och använder företagets resurser på bästa sätt.
 • Förbättras om jag aktivt medverkar till att finna åtgärder som höjer vår effektivitet.
 • Skall hanteras med omdöme i mötet med gästen och kunden.
 • Innebär att vi har så grundläggande kunskaper att vi tar ”rätt” betalt.
 • Innebär att all försäljning skall vara lönsam.

Tillgångarna

 • Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och skall vårdas därefter.
 • Det är viktigt att vi upptäcker och uppskattar alla de tillgångar och möjligheter vi har inom vårt företag.
 • Vi skall känna ansvar för och vårda våra materiella tillgångar – stora som små.

Kollegorna

 • Talar jag aldrig illa om.
 • Ser jag som en möjlighet att utbyta erfarenheter med och lära mig mer av.
 • Skall uppfatta oss som föregångare och nytänkande.
 • Hjälper vi när vi kan, men inser samtidigt att dom är ”konkullegor”.

Jag själv

 • Känner ansvar för mitt företag och gör alltid mitt bästa.
 • Försöker vara mot andra som jag vill att de skall vara mot mig – ”Gyllene regeln”.
 • Försöker ge ”det lilla extra” i mötet med kunden och arbetskamraten.
 • Vågar se mig själv, som jag är, med mina fördelar och brister.
 • Vill vara öppen, ärlig, flexibel och samarbetsvillig.