Grafisk Ordlista

En sammanställning av flera vanliga grafiskt relaterade ord och uttryck. Tryckord & tryckeri-termer, branschord, fackuttryck & programvaror inom grafisk produktion mm.

Bokstaven A

 • Acrobat Reader – Program som behövs för att kunna läsa PDF-filer. Kan hämtas hem kostnadsfritt från Adobe Acrobats hemsida. www.adobe.com.
 • Acrobat Distiller – Program för att skapa pdf-filer från en postscriptfil.
 • Additiv färgblandning – Färgsystem då ljus i färgerna blått, grönt och rött (RGB) blandas Motsatsen är subtraktiv färgblandning.
 • Akromatisk repro
  Färgmängden minskas, i en digital bild, och ersätts med motsvarande mängd svart.
 • ALG 02 – Allmänna leveransvillkor för Grafiska presentationer, standardavtal.
 • Anfang – Extra stor bokstav i början av stycke eller text.
 • Arkivbeständighet – Ett mått på livslängd och hållbarhet hos ett papper.
 • Arkoffset – En tryckmetod för att trycka ark.
 • Arkpress – Tryckpress konstruerad för att trycka lösa ark.
 • A-serien är ett standardformat för papper som anges i bredd x höjd.
  • AO 841 x 1189 mm
  • A1 594 x 841 mm
  • A2 420 x 594 mm
  • A3 297 x 420 mm
  • A4 210 x 297 mm
  • A5 148 x 210 mm
  • A6 105 x 148 mm
  • A7 74 x 105 mm
  • A8 52 x 74 mm
  • A9 37 x 52 mm
  • A10 26 x 37 mm

Bokstaven B

 • Bestruket papper – Papper med ytskikt för att förbättra slitstarkheten och tryckbarhet.
 • Bigning – ”Knäcker” fibrer i pappret på högre gramvikter. Underlättar falsning.
 • Bildbehandling – Att skapa, bearbeta, förändra eller retuschera bilder i datorn.
 • Bildoriginal
  Vid grafisk produktion/trycksaker används olika sorters bildoriginal: påsikts-original (papperskopior), dia/negativ (genomsiktsoriginal) och illustrationer (streckbild et c).
 • Bildupplösning – Informationstätheten i en digital bild, mäts i dpi (dots per inch), punkter per tum.
 • Bindning – När flera ark ska sättas ihop till en trycksak. Exempelvis limbindning eller klammerhäftning.
 • Blanks – Förtryckta ark, till exempel brevpapper med förtryckt logotyp och brevfot, där man i efterhand kan trycka till mer bild och text.
 • Broschyr – Ett antal vikta blad lagda tillsammans och sammanhäftade.
 • Bulk – tjockleken eller volymen på pappret.

Bokstaven C

 • C-serien – Standardformat för kuvert. De vanligaste varianterna:
  • C4 229 x 324 mm
  • C5 162 x 229 mm
  • C6 114 x 162 mm
  • C7 81 x 114 mm
 • CMYK – Den grafiska industrins beteckning på färgskalan. Bokstäverna står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Key color (svart).
 • CTP – Computer to Plate , en nyare teknik där mellansteget med film vid plåtframställning förbigås. Istället sänds digital information direkt till plåten.
 • Cyan – Blå färg som ingår i Europaskalan.

Bokstaven D

 • Dekorfärg – Färdigblandad tryckfärg i speciella kulörer (PMS.er). Ofta komplement till svart.
 • Densitet – Ett materials förmåga att absorbera ljus, tex tonomfånget.
 • Digitaltryck – Tryckmetod som sker helt digitalt, informationen trycks direkt från datorn.
 • Djupsvart – När man kompletterar svart färg med ytterligare färg/färger för att uppnå en mörkare och djupare svart kulör.
 • DPI – Dots per inch, anger utskriftsupplösningen på bland annat skrivare. Ju högre Dpi, ju klarare bild och fler färger.
 • DTP – Desktop Publishing, trycksaksproduktion som med hjälp av datorer framställer digitala original.
 • Dubbelsidigt papper – Ett papper där båda sidor har samma ytegenskaper till skillnad från enkelsidigt papper.
 • Dummy – Prov som visar den tilltänkta trycksakens form, papperskvalitet och omfång.
 • Duplexbild – Bild i tvåfärgstryck, ofta svart och en dekorfärg. Finns även Triplex (svart och två dekorfärger) samt Quadroplex (svart och tre dekorfärger).

Bokstaven E

 • Editerbar – Möjlig att förändra.
 • Efterbehandling – Arbetet med trycksaken tills den är helt färdig. Exempel är arkning, inplastning, falsning och bindning.
 • Enkelsidigt papper – Ett papper som har olika ytegenskaper på fram- och baksida, exempelvis vykort (bestruken motivsida och obestruken sida att skriva på).
 • EPS – Encapsulated Postscript, ett vanligt förekommande filformat för digitala bilder.
 • Europaskalan – Normer för hur CMYK-färgerna ska användas vid fyrfärgstryck.

Bokstaven F

 • Fadensiegel-bindning – En metod där både limbindning och trådbindning används.
 • Falska uppslag – Ett uppslag mellan två sidor i en trycksak som inte består av ett helt ark, ett så kallat äkta uppslag, utan utgörs av sidor av två olika ark. Falska uppslag försvårar att bilder placeras tvärs över uppslaget.
 • Falsmärken – Speciella märken som anger var tryckarket skall falsas.
 • Falsning – Metod för att vika pappersarken i trycksaker.
 • Fiberriktning – Beskriver den riktning längs vilken majoriteten av fibrerna i papperet ligger. Samma riktning som papperet har producerats i.
 • Flyer – Liten broschyr eller blad med tilläggsinformation (erbjudande).
 • Flöda om – När radfallet i ett dokument förändras, till exempel vid byte av font.
 • Folder – En typ av trycksak som består av ett ark som har vikts ett antal gånger.
 • Font – Teckensnittsuppsättning av en viss typ.
 • FTP – File Transfer Protocol, filöverföring på Internet.
 • Format – Storlek eller rymd på en trycksak.
 • Fripassagerare – Trycksak eller övrig bilaga som följer med i ett utskick.
 • Frilägga – Framhäva ett objekt genom att ta bort bakgrunden. Kan även kallas vinjettera.
 • Fyrfärgsseparation – Färger måste delas/anpassas innan de trycks, därför delas de in i de fyra olika färgerna CMYK.
 • Färgrymd – En tredimensionell skala av färger som matematiskt räknar ut färger som går att visa eller skriva ut.
 • Färgstick – En oönskad färgton tar överhanden i en bild (t ex cyanstick, magentastick et c).
 • Fönsterkuvert – Kuvert med genomskinligt fönster för adress.

Bokstaven G

 • Gemener – Små bokstäver. Motsatsen till versaler.
 • Genomsikts-original – Ett transparent original (genomlysbart negativ & dia m fl).
 • GIF – Vanligt förekommande format på bilder, främst på Internet.
 • Glättning – Behandling av papper som ger en glansig eller matt slät yta. Ger högre bildkvalitet.
 • Grotesk – Jämntjock teckenstil, utan klackar.
 • G-serien – Standardformat för papper som bygger på samma principer som A4-serien. ( Används ofta i statliga utgåvor).

Bokstaven H

 • Halvtonsbild – En bild som innehåller olika toner av grått.
 • Heloriginal – Original färdigt att använda som det är.
 • Hexachrome – Förutom de fyra CMYK-färgerna adderar man två extra färger (hexa=6) för att uppnå ett större tonomfång. Det är en variant av sk. HiFi färgseparation.
 • Horunge – Skönhetsfel, när tex. en ensam rad hamnat överst på en sida.
 • Huvud – Översta delen av en sida eller trycksak.
 • Hålning – För att kunna sätt in trycksaken i pärmar. Den hålning som passar i svenska pärmar kallas triohålning (ej internationell standard).
 • Högupplöst bild – Bild med tillräckligt hög upplösning för det valda trycket. Tex. 300 dpi för färgbilder, 600 dpi för streckbilder.

Bokstaven I

 • ICC-profil – En standard för att beskriva kulöregenskaper på exempelvis skrivare, scanner, skärmar. Skapad av ICC, International Color Consortium. Läs gärna deras “introduktion till ICC profil” (på engelska).
 • InDesignAdobe InDesign är ett kompetent layout och sidombrytningsprogram från Adobe. QuarkXPress är närmaste konkurrent.
 • Ingress – Inledning till artikel.
 • Inlaga – Innehållet innanför pärmarna i exempelvis broschyr eller tidning.
 • Intag – Inställningar och förberedelser som görs i en tryckpress innan trycket blir godkänt.
 • Inplastning – När broschyr eller liknande information är omgiven av ett plastat omslag.

Bokstaven J

 • JPEG – Komprimerad grafikfil, även kallat jpg. Samma i alla datorplattformer.

Bokstaven K

 • Kalibrera – Att ställa in och justera en process så att den stämmer mot givna riktmärken.
 • Kapitäler – Versaler som höjdmässigt är lika stora som gemener.
 • Kartong – Papper med ytvikt över 170 g/m2.
 • Klaff – Förslutningsflik på kuvert.
 • Korrektur – Text som ska granskas med avsikt att upptäcka fel eller misstag.
 • Kursiv – Text som lutar, oftast åt höger.
 • Kuvert – Ett brevs omfång.
 • Kuvertering – Maskinell hantering för att placera det tryckta innehållet i tillhörande kuvert.

Bokstaven L

 • Lackering – Ytbehandling av papper efter tryck för att få en blank yta. Heltäckande eller partiellt.
 • Laminering – Beläggning av ett plastbaserat ytskikt, finns i både blankt och matt utförande.
 • Layout – Placeringen av text och bilder i alla former av publikation.
 • Led – Fiberriktningen i papper. Viktigt med tanke på slutresultatet.
 • Limbindning – Teknik för att binda in tjockare trycksaker som tex. böcker. Arken ruggas och limmas i ryggen.
 • Linder – Välorganiserat nytillskott på MediaGraphic
 • Logotyp – Företagsnamn skrivet med valt teckensnitt, färg eller symbol.
 • Lojalitetskort – Kundkort med förmåner och erbjudanden. Oftast gjorda i plast eller papper i standardformat.
 • Lågupplöst bild – Exempel på låg upplösning är 72 ppi. En lågupplöst bild kräver mindre lagringsutrymme än en med högre upplösning. Klarar oftast inte kraven i offset. Kan räcka till i digitaltryck.

Bokstaven M

 • Magenta – Den röda färgen i Europaskalan.
 • Manuskript – Text som ska lämnas till sättning.
 • Mailers/datamailers – Direktmarknadsföringsutskick i någon form. Här blir kuvert och trycksak integrerat.
 • MediaGraphic – Pålitlig leverantör sedan 1999.
 • Moiré – Visst vinkelmönster mellan två raster. Kan bidra till problem vid ytterligare användning av original.

Bokstaven N

 • Nappning – När tryckfärgen sliter loss pappersfibrer från papperet.
 • NCS – Natural Color System, ett färgsystem utvecklat i Skandinavien som beskriver/betecknar färger så som människor ser och uppfattar dem.
 • Noppor – Pappersfragment som färgen slitit loss från papperet, vid så kallad nappning, och som har fastnat på gummiduken eller tryckplåten, ger prickar i duken.

Bokstaven O

 • Obestruket papper – Ett papper som inte har bestrukits. De flesta obestrukna papper ytlimmas för att få en god ytstyrka. Några exempel på obestrukna papper är brev- och kopieringspapper eller papper till pocketböcker.
 • Oblat – Liten, ofta självhäftande etikett som används för att tex. försluta kuvert eller fästa svarskort.
 • OCR-läsning – Optical Character Recognition, optisk läsning av tryckta eller skrivna tecken. (Se inbetalningskort).
 • Offsettryck – Tryck med hjälp av plan plåt, Tryckplåten överför trycket till en cylinder med en gummiduk, som i sin tur pressar det över på papper.
 • Omflödning – När radfallet i ett dokument ofrivilligt förändras, tex vid byte av font.
 • Omfång – Antalet sidor i en trycksak.
 • Opacitet – Mått på en trycksaks genomskinlighet. Ju högre opacitet, desto ogenomskinligare är pappret.
 • OPI – Open Prepress Interface. Program som gör det möjligt att inom prepress arbeta med lågupplösta bilder, som sedan byts ut mot högupplösta.
 • Optiska mittpunkten – Den punkt på ett papper som av ögat uppfattas som mittpunkten. Den egentliga mittpunkten ligger ca. 10 % lägre. Används ofta vid placering av titel på en bok eller pärm.
 • Original – Ursprunglig version.

Bokstaven P

 • Pagina/Paginering – Sidnumrering i ordningsföljd.
 • Papp – Kartong över 350g/m2.
 • Papperssorter – Olika typer av papperssorter kan vara inom områdena gramvikt, storlek, yta etc.
 • PDF – Portable Dokument Format. Ett format som är plattformsoberoende. Det idag ledande formatet vid trycksaksproduktion.
 • Perforering – Bearbetning som gör det enklare att riva av en del av en trycksak.
 • Pixel – Bildelement i en dator. Antal pixlar per tum anger bildens eller skärmens upplösning.
 • Plastkort – Kund- eller lojalitetskort som kan vara präglat, ha magnetremsa etc.
 • Plåtar – Plåtar kan vara avsedda för positiv eller negativ film. Offsetplåtar är vanligtvis av aluminium.
 • PMS – Pantone Matching System. Färgblandningssystem för att ange dekorfärger, som består av nio olika färger.
 • POD – Print on Demand, helt digital framställningsmetod som möjliggör smidiga ändringar, små volymer och minskade ledtider. Traditionell lagring är ej heller nödvändig.
 • PostScript – Sidbeskrivningsprogram inom Adobe som är standard för grafiska utskrifter.
 • Preflight – Att med hjälp av speciella program gå igenom, kontrollera och justera dokument och deras beståndsdelar inför utskrift på film eller tryckplåt.
 • Prepress – Namn på den del av ett tryckeri som sköter färgseparationer, filmer, plåtar och original.
 • Prima och sekunda – Sidorna på ett tryckark. Prima är den sida som innehåller arkets första sida och sekunda den motsatta.
 • Prägling – Nedsänkta respektive upphöjda bokstäver eller tryck på papper, plastkort etc.

Bokstaven Q

 • Quality – Synonymt med MediaGraphic.

Bokstaven R

 • Raster – Bilder delas in i raster, punkter i rut- eller linjeformade mönster.
 • Rastertäthet – Ju bättre rastertäthet desto bättre bildåtergivning.
 • Responshantering –Uppföljning av tex. kampanj eller behandling av inkomna svar.
 • Retuschering – Exempelvis bildbehandling för att anpassa och förbättra bilden i tryck.
 • RGB – Röd, Grön och Blå. Additivt kulörsystem som används i exempelvis bildskärm och scannrar.
 • RIP – Raster Image Processor, dator som tolkar PostScript-koder och vidarebefordrar text och bilder inför utskrift.
 • Rippning – Utmatningen av själva filen, se RIP.
 • Rosvall – Problemlösare på MediaGraphic.
 • Rulloffsett

Bokstaven S

 • Screentryck – Tryckmetod som oftast används vid stora format eller där materialet så kräver.
 • Sekunda – Tryckarkets baksida – motsats till Prima.
 • Skärning – Man skär papperet till önskad storlek för att passa tryckpressen eller efterbehandlingsmaskinen och man skär den färdigbundna trycksaken för att få rätt format med jämna fina kanter.
 • Slutkorrektur – Absolut sista korrektur innan man ska börja trycka.
 • Smetning – Arken smetar färg på varandra. Tryckfenomen som uppstår när man har för mycket tryckfärg på tryckarket, eller då färgen inte har hunnit torka.
 • Stamsatser – Lösa blankettset med en stam i överkant som håller ihop setet.
 • Stansning – Efterbearbetning i form av skärning som används vid ex.vis tillverkning av offertmapp eller dylikt.
 • Startkostnad – Kostnad för att starta en process, exempelvis kostnaden för ett intag i en tryckpress eller en efterbehandlingsmaskin.
 • Streamer – Långsmalt liggande format. Passar till butiksexponering.
 • Stil/teckensnitt/typsnitt – Typ eller variant av tecken/bokstavsformat.
 • Svanenmärkning – System för miljövänliga produkter. Produkterna uppfyller vissa krav eller riktmärken. Tryckerier erhåller ett licensnummer för att användas tillsammans med symbolen.

Bokstaven T

 • Tabloidformat – Formatet av en halv tidningssida, exempelvis kvällstidningsformat.
 • Tabulatorpapper – Vanligtvis traktormatat papper. Används till radskrivare. Teknik på väg att fasas ut.
 • Teckensnitt/typsnitt – Bokstavsformat.
 • Thermo print – Tryck med värmeteknik inom kortproduktion.
 • Tilltryckning – När man skall trycka upp ytterligare exemplar av samma trycksak.
 • Triohålning – Den vanliga hålningen som används för svenska pärmar (ej internationell standard).
 • Tryckbarhet – Ett mått på papperets tryckduglighet.
 • Tryckort – Uppgifter om var, och ofta när, trycksaken framställts.
 • Tryckyta – Det maximala utrymmet för tryck, oftast lite mindre än faktiska storleken.
 • Typografi – Utformning av trycksak eller text.
 • Typometer – Grafisk måttsticka.

Bokstaven U

 • Upplösning – Antal pixlar i en bild, informationstäthet, kvalitet på bild etc. Mäts i ppi eller dpi.
 • Utfall – Bilder eller objekt som skall ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, dvs läggas en bit utanför sidans slutformat, ca 5 mm.
 • Utjämna – Justering av avståndet mellan bokstäver i ett ord, så att det uppfattas vara jämt.
 • Utskjutning – Att placera ut sidor i trycksaken enligt ett speciellt schema till färdiga tryckmontage lika stort som tryckarken. Hur sidorna skall placeras styrs av efterbehandlingen.
 • UV-lackering – Lackering av tryckark, ger glansigt utseende. Kan ske över hela tryckarket eller partiellt.

Bokstaven V

 • Variabelt tryck – Teknik som möjliggör förändringar från tryckark till tryckark. Kallas även personifierat tryck. Möjligheten har uppkommit genom den digitala tryckmetoden.
 • Varumärke – Symbol eller tecken för ett företag, dock oftast ej själva företagsnamnet som är logotype.
 • Versaler – Stora bokstäver. Motsatsen till gemener.
 • Visitkort – Ett visitkort är vanligare för företag än för privatpersoner och det utgör en förlängd kontaktyta mot nya kunder och kontakter.
 • Wire-o – Typ av spiralbindning med plastbelagd tråd, används ofta till manualer och skrivblock som uppslagna kan ligga helt plant.

Bokstaven XYZ

 • Xerox – Xerografimetoden som uppfanns av Xerox i Usa på 60-talet. Grunden för tekniken i digitala printrar och kopiatorer
 • Ytvikt – Även kallat gramvikt. Anges i gram per m2

Bokstaven Å

Bokstaven Ä

Bokstaven Ö

 • Övertryck – Den avvikande färgblandning som uppstår när två objekt trycks ovanpå varandra.